همزمان با روز جهانی خاک مطرح شد؛

تأکید دکتر ناصری بر نقش نیشکر در احیای زمین‌های شور دکتر عبدعلی ناصری مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی همزمان با روز جهانی خاک، اقدامات این صنعت در راستای جلوگیری از شوری و افزایش بهره‌وری خاک را تشریح کرد. به گزارش روابط عمومی شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبی، دکتر ناصری اظهار کرد: شرکت […]