مدیرعامل توسعه نیشکر از مزارع هفت‌تپه بازدید کرد

دکتر عبدعلی ناصری مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، امروز شنبه (اول آبان ماه)، در راستای بررسی ارتقای کمی و کیفی محصول، به صورت سرزده از مزارع شرکت نیشکر هفت‌تپه بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، ناصری طی این بازدید، آخرین وضعیت محصول نیشکر در سطح مزارع شهرستان […]