شرکت کشت و صنعت نیشکرهفت تپه

به مناسبت بزرگداشت هفته بسیج