شرکت کشت و صنعت نیشکرهفت تپه

بیمه تکمیلی و بروز رسانی حقوق ها،ارمغان توسعه نیشکر و صنایع جانبی به کارگران هفت تپه

دکتر عبدعلی ناصري در گفتگو با ایسنا عنوان كرد: از اين پس حقوق كارگران نيشكر هفت‌تپه همزمان با ساير كشت و صنعت‌هاي توسعه نيشكر پرداخت مي‌شود و مسائل رفاهي و معيشتي كارگران هفت‌تپه نيز مانند ساير كشت و صنعت‌هاي نيشكري در اولويت است و از اول آذر ماه تحت پوشش بيمه تكميلي قرار مي‌گيرند.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، پس از روی کار امدن مدیریت جدید در هفت تپه و همزمان با بروزرسانی حقوق کارگران، شروع کشت نیشکر و اورهال کارخانه، لبخند رضایت بر لب های کارگران هفت تپه نقش بسته است،

طبق گزارش های میدانی خبرنگار روابط عمومی، کارگران هفت تپه، پس از به ثمر نشستن وعده های مدیریت شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، اکنون با انگیزه دوچندان مشغول به کار هستند.