شرکت کشت و صنعت نیشکرهفت تپه

حقوق مهرماه کارگران هفت‌تپه پرداخت شد

حقوق مهرماه کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، چهارشنبه ( آبان‌ماه)، از سوی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی پرداخت شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، اول آبان ماه سال جاری نیز حقوق معوقه شهریورماه به عنوان آخرین معوقات کارگران این شرکت از سوی شرکت توسعه نیشکر پرداخت شد. پیش از این نیز دو حقوق معوقه تیر و مرداد کارگران پرداخت شده بود.
از این پس حقوق کارگران نیشکر هفت‌تپه همزمان با سایر کشت و صنعت‌های توسعه نیشکر پرداخت می‌شود و مسائل رفاهی و معیشتی کارگران این شرکت نیز مانند سایر کشت و صنعت‌های نیشکری در اولویت قرار دارد و از اول آذر ماه تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار می‌گیرند.
کشت و صنعت هفت‌تپه در ۱۸ مهر ماه در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و قوه قضاییه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شد.
پس از پرداخت کلیه حقوق‌های معوقه و به روز شدن حقوق ها، همزمان با عملیات اورهال کارخانه، عملیات تهیه قلمه و کشت نیشکر نیز آغاز شده است.
ظرفیت اسمی تولید شکر در این شرکت ۱۰۰ هزار تن در سال است، اما به گفته مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی تا رسیدن به ظرفیت اسمی حداقل سه سال زمان نیاز است. در سال زراعی جاری ۳۰ هزار تن شکر تولید خواهد شد.