شرکت کشت و صنعت نیشکرهفت تپه

پرونده هفت تپه بسته شد.

احمد نادری نماینده مردم تهران در مجلس در توئیتی نوشت:

پرونده پر فراز و نشیب ‎#هفت_تپه با واگذاری به شرکت توسعه نیشکر بالاخره بسته شد.
در نتیجه ‎#تدبیر دولت ‎#نئولیبرال روحانی، هفت تپه هایی هنوز باقی است که باید از چنگ غاصبان بیت المال در آمده و سروسامان گیرد.
الحمدلله