تولید 43هزار تن شکر زرد 174هزار تن باگاس 11 هزار تن ملاس در شرکت کشت و صنعت نیشکر

عرضه الکل با اشکال جدید

مدير کارخانه الکل سازي هفت تپه با اعلام اينکه نيشکر هفت تپه بنا به مسئوليت اجتماعي خود در قبال هموطنان و با مصوبه شوراي تامين استان خوزستان و شهرستان شوش، از ابتداي شيوع کرونا به کمک مردم منطقه شتافت گفت: اين شرکت قسمت قابل توجهي از الکل توليدي خود را به صورت رايگان در اختيار پرسنل و خانواده هاي انها، ادارات، سازمانها ،ارگانها و مساجد شهرستان شوش قرار داد تا بتوان با شيوع کرونا مقابله کرد.
مهندس علي شکييا در تشريح روند شکل گيري کارخانه الکل سازي گفت: از سال ۹۰ تجهيزات اين کارخانه نصب شد اما راه اندازي صورت نگرفت، تا اينکه در اسفند ماه ۱۳۹۸ همزمان با شيوع کرونا به دستور مهندس آميلي و با حمايت هيئت مديره عمليات راه اندازي اين کارخانه آغاز شد و توانستيم در ابتداي سال ۱۳۹۹ به توليد الکل برسيم .وي با تاکيد بر اينکه با حمايت و درايت مهندس اميلي و تلاش پرسنل کارخانه الکل توانستيم به ظرفيت توليد 10هزار ليتر الکل در روز دست پيدا کنيم گفت: الکل توليدي به صورت اتانول ۹۶درصد است که با اضافه کردن اب مقطر درصد آن را ۷۰درصد کاهش ميدهيم تا براي مصارف ضد عفوني کاربرد داشته باشد.
مدير کارخانه الکل گفت: با توجه به اينکه الکل توليدي به صورت فله توزيع ميشود، ضرورت ايجاد واحد بسته بندي احساس ميشد، بر همين مبنا سايت واحد بسته بندي را آماده کرديم که دستگاههاي بسته بندي در تهران خريداري شده و فقط منتظر صدور مجوز براي شروع به کار اين واحد و اشتغالزايي بيشتر براي جوانان منطقه هستيم.
وي گفت : چشم انداز بعدي ، توليد الکل با خلوص بالای ۹۹ درصد است که کارهاي آزمايشگاهي ان انجام شده است گفت: از الکل با اين درصد خلوص ميتوان بعنوان حلال مواد شيميايي، مکمل سوخت ماشين و مصارف ديگر صنعتي و پزشکي استفاده کرد.
شکيبا با اعالم اينکه کارخانه الکل با ۳۶ نيرو در سه شيفت اداره ميشود گفت: در صورت حمايت مسئولان با راه اندازي فازهاي بعدي مي توان ظرفيت توليد الکل را از 10 هزار ليتر به ۲۰ تا ۳۰ هزار ليتر در روز افزايش داد تا اشتغالزايي بيشتري براي جوانان اين مرز و بوم و رفع نياز کشور به الکل و چه بسا صادرات ان به کشورهاي ديگر را در دستور کار قرار داد.
وي با اعلام اينکه الکل اتانول از ملاس توليد شده در شرکت بدست ميايد گفت: ويناس الکل که يکي از مهمترين ضايعات کارخانه الکل سازي است، ميتواند در صنعت توليد خوراک دام جايگزين بخشي از ملاس مصرفي شود و بعنوان کود طبيعي، به علت داشتن ريزمغذيهای فراوان ميتواند مورد استفاده قرار بگيرد. مدير کارخانه الکل با تاکيد بر اينکه ويناس الکل ميتواند نقش بسزايي در کنترل و مبارزه با آفت َکنه در مزارع نيشکر هفت تپه داشته باشد گفت: با تثبيت خاک جاده ها و پاشيدن ويناس در جاده هاي خاکي بين مزارع نيشکر، توانسيم درصد وجود آفت َکنه را به صفر برسانيم. وي با اشاره به اينکه کارخانه تولید الکل در زميني به مساحت ۵۰۰۰متر مربع در
محوطه صنعتي شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه ساخته شد گفت: بعلت اشکالاتي که در نصب وجود داشت، متاسفانه براي ارتقاي کمي و کيفي محصول توليدي متحمل هزينه هايي ميشويم که رفع اين اشکالات همزمان با توليد اين محصول به همت پرسنل شرکت صورت ميگيرد.