شرکت کشت و صنعت نیشکرهفت تپه

بازگشت هفت تپه به روزهاي ايده ال

مدير کارخانه شکر نيشکر هفت تپه با تاکيد بر اينکه سال جاري کشت و توليد نيشکر بسياري ايده آل بوده است گفت: به تبع آن شکر توليدي از نظر وزن و کيفيت، به ميزان قابل توجهي رشد داشته است مهندس فرهاد بهاري با اعلام اينکه تاريخ شروع توليد و بهره برداري از نيشکر براي استحصال شکر 12 دي ماه بوده است گفت: مساحت قابل برداشت نيشکر5800 هکتار بوده که تاکنون از روند کشت و برداشت نيشکر و توليد شکر رضايت داريم.

وي با اعلام اينکه برداشت تن در هکتار نيشکر بسيار اهميت دارد گفت: در سال جاري 81 و نيم تن نيشکر در هکتار برداشت کرده ايم که يک عدد ايده ال، اميدوارکننده و البته واقعي براي اساس عملکرد بوده است.
وي نيشکر خرد شده و تحويلي از بخش کشاورزي به هر دو خط آسياب کارخانه توليد نيشکر را به مقدار 211هزار و 174 تن تا اواسط اسفند اعلام کرد وگفت: اين مقدار نيشکر تحويل گرفته شده از بخش کشاورزي معادل 45 درصد برداشت از سطح کل نيشکر بوده و هنوز 55 درصد ديگر محصول در مزارع باقي مانده است.
مهندس بهاري شکر زرد توليدي کارخانه تا لحظه تنظيم خبر را 21 هزار تن شکر زرد با کيفيت اعلام کرد و گفت: توليد شکر زرد در کل سال گذشته20 هزار تن بود که امسال از 45 درصد نيشکر تحويل شده به کارخانه 21 هزار تن شکر زرد توليد شده که در مقايسه با کل شکر سال گذشته عدد بالاتري است و چنانچه توليد نهايي شود و مشکل خاصي پيش نيايد، بيش از 40 هزار تن توليد شکر نيشکر هفت تپه در سال جاري خواهد بود.
وي از استحصال 5 هزار و 13 تن ملاس تاکنون خبر داد و گفت: همچنين باگاس توليدي تا اين لحظه 86 هزار تن و شکر سفيد 2400 تن بوده است. معاون صنعت نيشکر هفت تپه با اعلام اينکه استحصال شکر از نيشکر 9/9 درصد بوده است گفت: در اين ميزان استحصال در مقايسه با سال گذشته 4 درصد افزايش استحصال شکر از نيشکر داشتيم.
ایشان با اشاره به حمایت هیئت مدیره محترم و جناب اقای مهندس امیلی نماینده محترم تام الاختیار شرکت که با هدایت و دستورات به موقع در زمینه تهیه قطعات ،ابزار و سایر الزامات بخش صنعت کارخانه تولید شکر هفت تپه به یاری ما شتافتند،ابراز اميدواري کرد که اگر مشکل خاصي پيش نيايد
و روند توليد ادامه داشته باشد تا براي سال آینده به گونه اي برنامه ريزي شود که توليد نيشکر و شکر را به اندازه اي ارتقا بدهيم که هفت تپه را به جايگاه اصلي خودش بازگردانيم
مهندس بهاری در پایان ضمن تقدیر و تشکر از همه پرسنل بخش صنعت بخصوص کارگران دلسوز کارخانه افزود :دستیابی به این موفقیت بزرگ جز با همدلی بین بخش کارگری و مدیریتی امکان پذیر نبود لذا از کلیه کارگران عزیز تشکر می کنم و به این عزیزان خسته نباشید عرض میکنم.