عرضه الکل با اشکال جدید

مدير کارخانه الکل سازي هفت تپه با اعلام اينکه نيشکر هفت تپه بنا به مسئوليت اجتماعي خود در قبال هموطنان و با مصوبه شوراي تامين استان خوزستان و شهرستان شوش، از ابتداي شيوع کرونا به کمک مردم منطقه شتافت گفت: اين شرکت قسمت قابل توجهي از الکل توليدي خود را به صورت رايگان در اختيار […]

بازگشت هفت تپه به روزهاي ايده ال

مدير کارخانه شکر نيشکر هفت تپه با تاکيد بر اينکه سال جاري کشت و توليد نيشکر بسياري ايده آل بوده است گفت: به تبع آن شکر توليدي از نظر وزن و کيفيت، به ميزان قابل توجهي رشد داشته است مهندس فرهاد بهاري با اعلام اينکه تاريخ شروع توليد و بهره برداري از نيشکر براي استحصال […]