شرکت کشت و صنعت نیشکرهفت تپه

همکاری مدیریت بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی

مهندس سعید دست افشان مشاور امور اداری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با بیش از بیست و هفت سال سابقه درخشان در واحد امور اداری و کارگزینی هفت تپه در گفتگو با خبرنگار واحد روابط عمومی در رابطه با چگونگی همکاری بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی گفت :

از سال ۱۳۹۴ که شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی واگذار گردید با توجه به اینکه پرسنل شاغل در این شرکت مشمول قانون مشاغل سخت و زیان اور شدند ، تعدادی از کارگران درخواست بازنشستگی پیش از موعد داشتند که از ان زمان تاکنون حدود یکهزار وششصد و پنجاه نفر بازنشسته شده اند.

ایشان افزودند: در سال ۱۴۰۰ تعداد دویست و هشتاد و هشت نفر که سابقه بالای بیست سال دارند که باید پرونده های پرسنلی و سوابق بیمه ای انها بررسی شوند که فواصل خدمتی انها زیاد نباشد، لذا با توجه به حساسیت موضوع و فشردگی حجم این کار به دستور مدیریت ارشد محترم شرکت هفت تپه یک نفر کارمند متخصص به امور بیمه ای و امور اداری در واحد بیمه تامین اجتماعی هفت تپه مستقر گردید.

دست افشان هدف از استقرار این نیرو در تامین اجتماعی واحد هفت تپه را سرعت بخشیدن به انجام روند بررسی و رفع اشکال پرونده های پرسنل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه عنوان کرد.

وی گفت : در پنج سال گذشته تعداد ۱۶۵۰ نفر بازنشسته شده اند ، که پرداخت چهار درصد بیمه مشاغل سخت و زیان اور و پاداش حق سنوات و خدمت انها بار مالی بسیار زیادی برای بخش خصوصی به همراه داشته است.

 نکته حائز اهمیت این است که بازنشستگی سخت و زیان اور پرسنل هفت تپه مستلزم پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان اور می باشد که این مبلغ از طرف بخش خصوصی برای این عزیزان پرداخت شده است.

در پایان مهندس سعید دست افشان ضمن تشکر از صبوری پرسنل بازنشسته شرکت هفت تپه از جناب اقای مهندس امیلی که با دستورات مقتضی روند رسیدگی به این پرونده ها را تسریع نمودند تقدیر و تشکر می کنم