همکاری مدیریت بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی

مهندس سعید دست افشان مشاور امور اداری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با بیش از بیست و هفت سال سابقه درخشان در واحد امور اداری و کارگزینی هفت تپه در گفتگو با خبرنگار واحد روابط عمومی در رابطه با چگونگی همکاری بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی گفت : از سال ۱۳۹۴ که […]