شرکت کشت و صنعت نیشکرهفت تپه

مرکز تماس شرکت

تلفن تماس: 06142865930

ایمیل شرکت: info@htcs.co

مسئول مرکز تماس: ….

واحد فناوری اطلاعات

تلفن تماس: 06142865080

ایمیل فناوری اطلاعات: IT@htcs.co

مسئول واحد فناوری اطلاعات: مهندس رحیمی

روابط عمومی

تلفن تماس: 06142865130 – 09163453459 – 09169483893

ایمیل روابط عمومی: PR@htcs.co

مدیر روابط عمومی: آقای سیدمهدی موسوی

واحد امور مالی

تلفن تماس: 000

ایمیل واحد امور مالی

مسئول امور مالی: …

دسترسی به ایمیل سازمانی شرکت

جهت اعلام پیشنهادات، انتقادات و شکایات خود، از طریق فرم روبه رو با ما در ارتباط باشید