اخبار سایت

May 2016
Posted at: ۰۸ خرد ۱۳۹۵
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه پشتیبان مالی(اسپانسر) مسابقات کشوری کشتی باچوخه شد

به نقل از روابط عمومی شرکت : به مناسبت آزادسازی خرمشهرمسابقات کشوری کشتی باچوخه دراستان تهران برگزارشد. با حضور مدیرکل ورزش جوانان و مسوولان شهرستانی مسابقات کشتی با چوخه در ملارد باحمایت های مدیرعامل محترم...

Posted at: ۲۹ ارد ۱۳۹۵
جلسه جناب مهندس افشار با مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان

درمورخه۹۵/۲/۲۷جلسه ایی با حضورجناب آقای مهندس افشار قائم مقام مدیرعامل شرکت ،مدیرمالی ومشاورامور مالی شرکت با جناب آقای دکتر یار علی زاده مدیر کل محترم سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان ،هیئت همراه وجناب آقای روشنی...

Posted at: ۲۲ ارد ۱۳۹۵
بزرگداشت روز جانباز

مورخه ۹۵/۲/۲۲ مراسمی بمناسبت روز جانباز و همزمان با ایام شعبانیه در نمازخانه شرکت با حضور قائم مقام محترم شرکت جناب آقای مهندس افشار ، جانشین فرمانده محترم سپاه شوش جناب سروان ایمانی ، جناب...

Posted at: ۲۲ ارد ۱۳۹۵
حل شدن مشکل بیمه کارگران نی بر

در مورخه ۹۵/۲/۶ جلسه ای با حضور جناب آقای مهندس اسدی معاونت محترم توسعه وسرمایه گزاری شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه و جناب آقای دکترنوربخش مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی وجناب آقای دکترعبدی عضو...

Posted at: ۲۰ ارد ۱۳۹۵
بازنشسته شدن 30 نفر از کارکنان شرکت

درتاریخ ۹۵/۲/۱۵ جلسه ای باحضور آقای مهندس افشار قائم مقام مدیریت محترم شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه جناب آقای مهندس اسدی معاونت محترم توسعه وسرمایه گذاری وجناب خنیفر مدیرحراست وانتظامات وجناب آقای موسوی فرد...

اردیبهشت ۱۳۹۵