اخبار سایت

August 2016
Posted at: 02 آگوست 2016
پیگیری درخواست های مردم بعد از دیدار با مدیر عامل

درجریان دیدارصمیمانه مدیرعامل محترم شرکت جناب آقایی مهندس امیداسدبیگی باپرسنل وخانواده های محترم آنها و مردم حومه مادری پیرامون وضعیت بیکاری دامادخود که دارای دو فرزندبوده که یکی از آنها معلول بود سخن گفت. پس...

July 2016
Posted at: 25 جولای 2016
دیدار مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای امید اسد بیگ با پرسنل شرکت و خانواده محترمشان

اطلاعیه : دیدار مدیر عامل محترم شرکت جناب آقای امید اسد بیگ با پرسنل شرکت و خانواده محترمشان . زمان : پنجشنبه مورخ ۹۵/۵/۷ درساعت ۸ صبح مکان : استادیوم ورزشی هفت تپه برنامه های...

June 2016
ژوئن 2016