ملاس


ملاس نیشکر ماده ای بسیار ارزشمند است . بیشترین خواص ملاس نیشکر در مواد معدنی غنی آن است. بسیاری از شیرین کننده ها به رنگ سفید هستند به دلیل اینکه تمام خواص آنها از آنها گرفته شده است. ملاس نیشکر طبیعی و ارگانیک تیره رنگ می باشد به دلیل اینکه دارای خواص نیشکر می باشد.

یک قاشق غذاخوری از ملاس نیشکر شامل ۲۰% از مواد معدنی مورد نیاز بدن می باشد. شامل کلسیم، منیزیم و حتی ۴۰% آهن مورد نیاز روزانه را نیز تامین می کند.