تاریخچه شرکت


کشت نیشکر در خوزستان که بنام شکرستان ایران معروف بوده دارای سابقه چندین هزارساله است وتنها ازحدودهفتصد سال قبل این زراعت بعلت بروزحوادث مختلف متروک وبدست فراموشی سپرده شده بود . تلاش جهت احیای کشت نیشکر پس ازقرنها فراموشی طی سالهای ۱۳۱۶تا۱۳۱۸باکشت قلمه هائی درمناطق مساعد خوزستان آغاز گردید ،اما در سال ۱۳۱۹شرکت سابق نفت ایران وانگلیس بخاطرانیکه ترویج واشاعه کشت نیشکررابا منافع خود مغایر تشخیص میداد نه تنها از کشت آن جلوگیری نمود ،بلکه براثر اقدامات آن شرکت امپریالیستی پس ازچند سال تمامی قلمه های کشت شده نیز خشک ومجددا کشت نیشکر در ایران بدست فراموشی سپرده شد.تا اینکه طی سالهای ۱۳۳۰ تا۱۳۳۵سازمان بر نامه منظور مطالعه وبررسی بشتر درامر کشت نیشکر هیئتی ازکارشناسان مؤسسه خواروبارکشاورزی جهانی F.A.O رادعوت تابرنامه نیشکرکاری وایجاد صنعت تولیدقند را از نیشکر تنظیم نمایند . درفروردین ۱۳۳۵ نخستین قراردادسالی بین سازمان برنامه وشرکت عمران ومنابع منعقدشد واین شرکت آقای دکتر کارلوس تی شاردان رئیس سابق دانشگاه پرتریکو دعوت نمود تاپیشنهادات مختلف را بررسی نماید .نامبرده پس از مدتها بررسی وتحقیق که در زمینه های جنس خاک ، درجه حرارت وسایر شرایط بعمل آورد عنوان نمود که خوزستان مناسبترین منطقه جهت کشت نیشکردرایران میباشد .

بدینسان درسال ۱۳۳۸ تسطیح زمینها ومتعاقباً عملیات مربوط به احداث کارخانه نیشکر هفت تپه آغاز و کارخانه نیشکر هفت تپه توانست اولین دوره بهره برداری خودرا درآذرماه ۱۳۴۰ با برداشت نیشکراز سطحی معادل ۲۴۰۰ هکتارآغاز نماید .

کشور پهناور ایران با توجه به موقعیت خاص و تنوع طبیعی و اقلیمی ، امکانات مناسب کاشت محصولات مختلف کشاورزی در آن فراهم و به موازات این تناسب با توجه به اینکه استان خوزستان دارای شرایط اقلیمی گرم و مناسب، رودخانه های پر آب و اراضی وسیع قابل کشاورزی می باشد پیوسته به عنوان یکی از مناسب ترین مناطق کشاورزی کشور محسوب می‌شود.

در چارچوب این موقعیت خاص کشت نیشکر در استان  خوزستان از اهمیت بالایی برخوردار است و در حال حاضر برنامه توسعه نیشکر یکی از بزرگترین طرحهای ملی کشور است.

سطح زیر کشت این محصول در سال ۱۳۸۹ به مقدار ۱۰۰،۰۰۰ هکتار با متوسط عملکرد ۸۳ تن ساقه در هکتار و راندمان قندگیری ۹ درصد است.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۴ کیلومتری شهر شوش و ۱۰ کیلومتری معبد چغازنبیل قرار دارد.

این شرکت به منظور تسطیح اراضی و ایجاد و نگهداری راههای ارتباطی داخل حوزه عمل شرکت ، احیای اراضی و کشت و برداشت نیشکر ، توسعه و ایجاد صنایع وابسته جهت تصفیه نیشکر و تبدیل مواد زائد نیشکر به فرآورده‌های قابل مصرف در سال ۱۳۳۸ کار خود را  آغاز نمود و اولین دوره بهره برداری در آذر ماه سال ۱۳۴۰ از سطحی معادل ۲،۲۰۰ هکتار و تولید حدود ۱۲،۶۰۰ تن شکر شروع شد.

هم اکنون این شرکت در مساحتی بالغ بر ۷۲۰۰ هکتار برداشت محصول و ۳۰۹۰ هکتار کشت جدید مشغول به کار است و تولید آن در سال ۹۰-۸۹ متجاوز از ۶۰ هزار تن گردید.

بازسازی اضطراری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه قدیمی ترین واحد تولید شکر از نیشکر در کشور می‌باشد . با توجه به قدمت آن و به منظور افزایش تولید و بهرهوری نیاز به نوسازی و بازسازی بخشهای مختلف آن احساس گردید. این امر از تاکیدات وزیر محترم صنایع در بازدید از کارخانه نیشکر هفت تپه در اردیبهشت ماه سال جاری بود.

با توجه به تجربیات شرکت نوسازی صنایع ایران در نوسازی بخش‌های مختلف صنعت کشور ، از جمله اجرای موفقیت آمیز فاز اول بازسازی و نوسازی شرکت نساجی قائمشهر، اجرای این طرح ملی به این شرکت سپرده شده است.

شرکت نوسازی صنایع ایران در این راستا رویکردهای ذیل را در دستور کار خود قرارداده است :

برنامه‌ریزی دقیق برای اجرای پروژه در زمان مقرر ( با توجه به فصل برداشت نیشکر و استفاده از روشهای کنترل پروژه نوین )

مدیریت صحیح و استفاده بهینه از منابع تخصیص یافته

استفاده حداکثری از توانمندیها‌ی داخلی ( دانشی ، فنی و اجرایی )

نتیجه اجرای این طرح افزایش میزان تولید نیشکر حداقل تا یک میلیون تن در سال و تولید شکر در کارخانه و رساندن آن به ظرفیت اسمی۱۰۰ هزار تن شکر می‌باشد ، همچنین جلوگیری از طولانی شدن فصل برداشت و در نتیجه طولانی شدن فصل تعمیرات به منظور بهینه سازی ماشین‌آلات و تجهیزات ، افزایش راندمان استحصال شکر از نیشکر ،  کاهش مصرف انرژی ، کاهش ساعات توقف کارخانه و…. می‌باشد.

فعالیتهای شرکت نوسازی صنایع ایران در بازسازی نیشکر هفت تپه

بخش صنعت (کارخانه) :

به دلیل قدیمی‌ بودن ماشین‌آلات و تجهیزات کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه میزان تولیدات کارخانه پایین تر از ظرفیت اسمی آن( ۱۰۰ هزار تن ) می باشد. لذا بازسازی آن کارخانه به منظور افزایش تولیدات از اهمیت بالایی برخوردار است.

تعمیرات اساسی کوره های بخار

تعمیرات اساسی نیروگاه، تجهیزات برقی و ابزار دقیق

تعمیرات آسیابهای عصاره گیری

تعمیرات واحدهای تولید و تصفیه شکر خام

تجهیز آزمایشگاه کارخانه

فعالیتهای مربوط به صرفه جویی در انرژی و …

بخش کشاورزی  :

هم‌زمان با بازسازی و نوسازی کارخانه، به منظور افزایش راندمان تولید نیشکر در هکتار و در نتیجه در کل پروژه، لازم است بخش کشاورزی نیز بازسازی و تجهیزات آن حتی المقدور مکانیزه گردد.

اصلاح تلمبه خانه و تعمیرات شبکه آبیاری و لایروبی حوضچهها

خرید ماشین آلات کشاورزی (دروگر، تریلیهای حمل نیشکر و تراکتورهای سنگین)

تسطیح و اصلاح شیب اراضی

جایگزینی روش آبیاری از ثقلی به هیدروفلوم (استفاده از لوله‌های  پلاستیکی )


چارت سازمانی